preloader

Rigid-Lock QuickBerm Plus – brana za zaštitu od izlivanja tečnosti 2850

  • Naslovna
  • -
  • Product
  • -
  • Rigid-Lock QuickBerm Plus – brana za zaštitu od izlivanja tečnosti 2850

Rigid-Lock QuickBerm Plus – brana za zaštitu od izlivanja tečnosti 2850

Model: 28502

QuickBerm® Plus brana za zaštitu od izlivanja tečnosti, nudi superiornu zaštitu i hemijsku otpornost od veoma opasnih tečnosti, kao što su nafta, ulja, masti i veliki broj kiselina.


Opis

Odlična otpornost na abraziju i probijanje (nastajanje rupa), što omogućava dugotrajnost proizvoda i veću izdržljivost. Tankvana je izrađena od izdržljivog EnGuard™ VI modifikovanog PVC materijala, koji pruža dugotrajnu zaštitu od UV izlaganja. Pogodna je za upotrebu u kombinaciji sa teškim (gabaritnim) vozilima. Specijalno osmišljen i dizajniran sistem potpore izrađen od nerđajućeg čelika, koji omogućava držanje zidova (pregrada) uspravno pod uglom od 90◦ stepeni. Time se smanjuje mogućnost rušenja pregrade (zidova), koja omogućava povećanu zaštitu od izlivanja opasnih tečnosti. Dodatna ojačanja CriticalCorner™ na kritičnim tačkama probijanja (pucanja). Rigid-Lock mehanizam omogućava podizanje zidova putem klik sistema. Poseduju tačke za ankerisanje. Za dodatno ojačanje u uslovima rada na neravnim i kamenitim površinama, koriste se razne vrste podova (nude viši nivo zaštite). Predstavlja konstrukciju iz jednog dela, koja se vrlo brzo i lako montira. Sistem obaranja zidova tj, pakovanja (presavijanja) je ka unutrašnjosti.

U skladu su sa EPA i SPCC regulativama.

KAPACITET (U LITRIMA) DIMENZIJE ŠIRINA X DUŽINA X VISINA MODEL TEŽINA U TRANSPORTU
Unutrašnje Presavijene-spakovane
4240 3.0m x 4.6m x 305mm 610mm x 610mm x 406mm 28502 34 kg